blusapparaten-dronten

Startbewijs.nl

  Blusapparaten-dronten
Woensdag, 26 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BLUSAPPARATEN DRONTEN


BLUSAPPARATEN DRONTEN

----BRANDBEVEILIGING---- Een brand in een gebouw kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandbeveiliging producten.

ID BORD POEDERBLUSSERS


ID BORD POEDERBLUSSERS

BLUSAPPARATEN DRONTEN Naast de wettelijk verplichte vierkante pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

6 KILO POEDERBLUSSER


6 KILO POEDERBLUSSER

BLUSAPPARATEN DRONTEN Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat.

BLUSDEKENS


BLUSDEKENS

BLUSAPPARATEN DRONTEN Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbakbranden.

BORD BLUSDEKENS


BORD BLUSDEKENS

BLUSDEKENS DRONTEN Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

RIJKSKEURMERK


RIJKSKEURMERK

BLUSAPPARATEN DRONTEN
 

BLUSAPPARATEN DRONTEN | ACTIE BLUSAPPARATEN

Blusapparaten Dronten. Blusapparaten Dronten nodig ? Wij voeren in Dronten onderhoud uit aan uw blusapparaten en brandslanghaspels en leveren in Dronten blusapparaten voor gebouwen, winkels, kantoren, enz. Branden komen vaak voor en hebben een vernietigend effect. Een brand of ernstige brandschade is voor een deel te voorkomen door het inzetten van de juiste blusapparaten. De blusapparaten welke wij leveren zijn blusdekens, schuimblussers CO2 blusapparaten, ABC poederblussers, vorstbestendige brand blussers, vetblussers en koolzuurgas brand blussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor blusapparaten. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase 1 zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de modelbouw veror dening van de VNG overgeheveld naar landelijke regelgeving. Fase 2 van het Gebruiks besluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en gebruikstechnische eisen. Heeft u vragen over draagbare brand blusapparaten, brandslanghaspels, blusstoffen, brandklassen of wilt u een brandblussers offerte voor levering of onderhoud blusapparaten te Dronten neemt u dan contact op, wij helpen u aan de juiste blusapparaten.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

BLUSAPPARATEN DRONTEN Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

BORD BRANDHASPELS


BORD BRANDHASPELS

BRANDHASPELS DRONTEN Brandhaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

ID BORD BRANDHASPELS


ID BORD BRANDHASPELS

BRANDHASPELS DRONTEN Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

6 LITER SCHUIMBLUSSER


6 LITER SCHUIMBLUSSER

BLUSAPPARATEN DRONTEN SCHUIMBLUSSERS 6 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

GOEDKOOPSTE SCHUIMBLUSSER


GOEDKOOPSTE SCHUIMBLUSSER

BLUSAPPARATEN DRONTEN Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

BLUSSYSTEEM ICT ROOM


BLUSSYSTEEM ICT ROOM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

is er in de serverruimte een Co2 blusser aanwezig?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

2 KG CO2 BRANDBLUSSERS


2 KG CO2 BRANDBLUSSERS

BLUSAPPARATEN DRONTEN Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur.

5 KG CO2 BRANDBLUSSERS


5 KG CO2 BRANDBLUSSERS

BLUSAPPARATEN DRONTEN Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

ID BORD CO2 BLUSSERS


ID BORD CO2 BLUSSERS

BLUSAPPARATEN DRONTEN Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

CE BLUSAPPARATEN


CE BLUSAPPARATEN

BLUSAPPARATEN DRONTEN De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

MONTAGE BRANDHASPELS


MONTAGE BRANDHASPELS

MONTAGE BRANDHASPELS De brandslanghaspel laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel monteren.

ONDERHOUD BRANDHASPELS


ONDERHOUD BRANDHASPELS

--VOORDELIG ONDERHOUD--

LOGBOEK BLUSAPPARATEN


LOGBOEK BLUSAPPARATEN

BLUSAPPARATEN DRONTEN Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

BLUSAPPARATEN DRONTEN

ADVIES BLUSAPPARATEN


ADVIES BLUSAPPARATEN

BLUSAPPARATEN DRONTEN

BRANDBLUSSERBORD


BRANDBLUSSERBORD

BLUSAPPARATEN DRONTEN Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BLUSAPPARATEN CONTROLE


BLUSAPPARATEN CONTROLE

--VOORDELIG ONDERHOUD--

ID BORD SCHUIMBLUSSERS


ID BORD SCHUIMBLUSSERS

BLUSAPPARATEN DRONTEN Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

BLUSAPPARATEN DRONTEN

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

BLUSAPPARATEN DRONTEN HOEVEEL BLUSAPPARATEN Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

BRANDBLUSSERS OPHANGEN


BRANDBLUSSERS OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

BLUSAPPARATEN BESTELLEN


BLUSAPPARATEN BESTELLEN

BLUSAPPARATEN DRONTEN
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 30
 Links 86
Door blusapparaten-dronten i.s.m startbewijs.nl